#2 Klimaviden i spil

Data og viden skal bringes i spil for at sikre reel klimahandling
Organisation
CONCITO
Bevilling
DKK 156M
Varighed
2021-2025
Støttet af
VELUX FONDEN

#2 Klimaviden i spil

Data og viden skal bringes i spil for at sikre reel klimahandling. Tænketanken CONCITOs rolle er i den forbindelse central; den bygger bro mellem den bedste danske og globale viden og bringer denne viden i spil hos beslutningstagere overalt i samfundet – hos politikere, i virksomheder og i civilsamfundet.

Med dette initiativ får CONCITO bl.a. støtte til at etablere en række dedikerede programområder med fokus på hovedelementerne i den grønne omstilling. Disse programområder tager udgangspunkt i at dække vidensbehovet og katalysere handling, hvor det giver mest mening i skabelsen af et nettonul og klimarobust Danmark.

CONCITO
Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. De arbejder for at bygge stærkere bro mellem den grønne omstilling i Danmark, Norden og globalt samt for at styrke danske virksomheder til at presse på for en ambitiøs dansk klima- og energiindsats til glæde for klima, vækst og arbejdspladser. CONCITO er et af Danmarks største grønne netværk med omkring 100 virksomheder, forskere, organisationer og personer som medlemmer - alle med stor viden om klima.

Primære formål

Initiativets primære formål er at styrke CONCITOs rolle som videnspartner for alle i den grønne omstilling med henblik på at:

  • Inspirere og understøtte afgørende danske indsatser på prioriterede områder for at nå en 70 pct. reduktion i 2030
  • Understøtte de nødvendige strukturelle tiltag, der skal til for at skabe et nettonul-udlednings-Danmark senest i 2050
  • Styrke deling af viden og erfaringer med verdens bedste vidensplatforme og aktører i den grønne omstilling.

Udover de eksisterende programmer om ”fremtidens byer” og ”fremtidens fødevarer” vil kommende programmer defineres ud fra en lang række kriterier i relation til gennemslagskraft, vidensbehov samt potentialet for at katalysere lederskab. Det kunne f.eks. være i relation til transport, bygninger eller EU-klimapolitik, hvilket vil blive defineret i samarbejde med CONCITOs bestyrelse over de kommende måneder.

Styrke deling af viden og erfaringer med verdens bedste vidensplatforme og aktører i den grønne omstilling