#5 Styrket klimaundervisning

Målet er at klæde børn og unge godt på til fremtiden og engagere dem i de klimaløsninger, de skal være med til at finde
Organisation
Diverse bevillingsmodtagere
Bevilling
DKK 40M
Varighed
2021-2025
Støttet af
VILLUM FONDEN

#5 Styrket klimaundervisning

Den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling går stærkt, og der er mange udfordringer og dilemmaer knyttet til klimaændringer og klimatilpasninger, når vi skal indrette fremtidens samfund. Dem skal kommende generationer rustes til at håndtere. Derfor er en vigtig del af 70i30 et initiativ målrettet klimaundervisning, der vil blive gennemført med støtte fra VILLUM FONDENs program for Børn, Unge og Science.

Initiativet har et særligt fokus på undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær og praksisorienteret klimaundervisning gennem støtte til nye klimaundervisningsforløb og kompetenceudvikling af undervisere. Det er igen med til at klæde børn og unge på til en fremtid som samfundsborgere med en balanceret forståelse af naturvidenskab og nye teknologer – og hvordan de kan være med til at tage kvalificeret stilling, finde effektive løsninger og træffe kloge beslutninger på klimaudfordringer i et samfund med demokrati, frihed og lighed.

VILLUM FONDENs Børn, Unge og Science Program
VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. VILLUM FONDEN bevilgede 752 mio. kr. i 2020.

Primære formål

Det primære formål med dette initiativ er gennem klimaundervisning at:

  • styrke børn og unges viden, engagement og handlekompetence på klimaområdet
  • øge børn og unges forståelse for samspillet mellem natur, teknologi og menneske, og de samfundsmæssige og etiske problemstillinger, der følger med
  • engagere børn og unge i konkrete løsninger
  • styrke læreres kompetencer så den nødvendige forandring og forankring sikres
  • generelt fremme lærerig og motiverende klimaundervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
Styrke børn og unges viden, engagement og handlekompentence på klimaområdet