#4 Folkeligt engagement i klimasagen

Projektet skal styrke den demokratiske samtale om de udfordringer og løsninger, som har skabt og skaber nye relationer og alliancer i vores samfund
Organisation
DeltagerDanmark
Bevilling
DKK 36M
Varighed
2021-2025
Støttet af
KR Foundation

#4 Folkeligt engagement i klimasagen

Mens der ofte tales om nødvendigheden af at udvikle ny teknologi, ny politik og at foretage justeringer i de økonomiske incitamenter, så bliver behovet for at øge og kvalificere den folkelige deltagelse i klimasagen ofte overset.

Med dette initiativ vil DeltagerDanmark udvikle og kvalificere den nationale samtale om klimaforandring: en hybrid mellemdialog og deltagelse, der skal forankre den kollektive klimabevægelse i lokalsamfundene i Danmark. Projektet skal styrke den demokratiske samtale om de udfordringer og løsninger, som har skabt og skaber nye relationer og alliancer i vores samfund. Men vigtigst af alt skal disse samtaler og relationer udmunde i kollektiv handlingskraft og viljestyrke – og realisere det grønne mandat.

DeltagerDanmark
DeltagerDanmark er en idébåret socialøkonomisk virksomhed, som arbejder målrettet på at øge danskernes deltagelse i den grønne omstilling. I samarbejde med en bred vifte af grønne aktører fra kommuner, organisationer til lokalt forankrede grønne ildsjæle, organiserer og involverer de danskerne i realiseringen af de ambitiøse klimamålsætninger.

Primære formål

Det primære formål med dette initiativ er at:

  • Skabe øget engagement og opbakning til klimainitiativer nationalt og lokalt
  • Styrke forankringen af den grønne omstilling i kommunale aktiviteter og skalere de gode løsninger
  • Kapacitetsopbygge og uddanne fremtidens grønne ledere.
Disse samtaler og relationer skal udmunde i kollektiv handlingskraft og viljestyrke