#3 Klimakommunikation

Der er behov for klar kommunikation af de mest hensigtsmæssige løsninger
Organisation
Diverse bevillingsmodtagere
Bevilling
DKK 49M
Varighed
2021-2025
Støttet af
KR Foundation

#3 Klimakommunikation

I de seneste år har klimaforandringerne fyldt meget i den politiske og offentlige diskurs i Danmark. Der er meget på spil, og mange aktører vil gerne markere sig i debatten om, hvordan vi bedst løser den udfordring, vi står overfor. Derfor er der behov for klar kommunikation om, hvad der er de mest hensigtsmæssige løsninger. Gør det virkelig en forskel, at jeg spiser mindre kød? Skal vi bare plante flere træer?

Der er brug for, at de konstruktive og engagerende narrativer får kraftigere medvind, og at videnskabeligt funderede svar på befolkningens tvivl og spørgsmål er dem, der fylder i det offentlige rum. Den folkelige mobilisering og opbakning er ligeledes essentiel for, at der kan skabes rum til at gennemføre de gennemgribende forandringer, der er behov for de næste 10 år.

Ansøgningspulje
Du og din organisation har nu mulighed for at ansøge om 25.000-250.000 kr. i støtte til klimakommunikation hos KR Foundations kommunikationspulje.

Primære formål

Det primære formål med dette initiativ er at:

 • Sikre et konsekvent, sammenhængende og gennemslagskraftigt budskab om behovet for ambitiøs handling på tværs af det brede samfund i Danmark
 • Øge offentlighedens opmærksomhed på - og tilslutning til - nye videnskabeligt funderede klimainitiativer.

Initiativet vil blive gennemført via en række forskelligartede kommunikationsprojekter udviklet i tæt samarbejde med relevante aktører. Der vil også blive oprettet en pulje, som aktører åbent kan søge. Midlerne til disse projekter vil blive uddelt løbende i de kommende år og vil blive uddelt af KR Foundation.

Her kan du se de 16 klimakommunikations-projekter vi har givet bevillinger til i 2021:

Bevillinger i 2021
Der er brug for, at de konstruktive og engagerede narrativer får kraftigere medvind

Søg støtte til klimakommunikation

Formålet med kommunikationspuljen er at støtte klimakommunikation med særligt fokus på de grundlæggende årsager til klimaforandringer samt sikring af en bred mobilisering af aktører, der er centrale for at realisere de danske klimamål i 2030.

Hvad kan du ansøge om støtte til?
Du kan ansøge om støtte op til 250.000 kr. til kommunikationsaktiviteter, der adresserer de grundlæggende årsager til klimaforandringerne, og som støtter op om realiseringen af de danske reduktionsmål.

Det kan f.eks. være projekter, der:

 • mobiliserer borgere til at deltage i lokale klimaprojekter
 • arbejder med digitale kommunikations- og dialogformer
 • udvikler kommunikationskompetencer i en organisation med det formål at skalere et lokalt initiativ til nationalt og/eller regionalt niveau

Projekterne skal leve op til følgende krav:

 • Alle kommunikationsaktiviteter skal være fakta- og videnskabsbaserede.
 • Projektet skal fokusere på at mobilisere de valgte målgrupper til klimahandling.
 • Projektet skal have fokus på initiativer og dagsordener, der bidrager til at opfylde Danmarks klimamål om 70-procents reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 og på sigt bidrager til et netto-nul-samfund i 2050.
 • Projektet skal engagere interessentgrupper, der spiller en vigtig rolle i realiseringen af det danske reduktionsmål. Dette kan være bredere samfundsgrupper eller specifikke målgrupper med specialiseret viden eller indflydelse.
 • Den endelige ansøgning skal redegøre for hvilke værdisegmenter i analysen ”Danskernes grundværdier og potentialer for engagement i den grønne omstilling”, der arbejdes med (se analysen her)

Hvem kan søge?
Alle not-for-profit organisationer med aktiviteter relateret til klimahandling kan ansøge. Ansøgere skal leve op til følgende krav:

 • Ansøger skal have viden om områder, der spiller en vigtig rolle i realiseringen af det danske reduktionsmål, eller et samarbejde med organisationer, der har denne viden. Disse områder kan fx være sektorer, der er omfattet af den nationale klimahandlingsplan, bl.a. affald, transport, energi, byggeri og industri, eller det kan være sektorer, der endnu ikke er beskrevet i de nationale strategier, fx landbrug og fødevareproduktion.
 • Ansøger skal have en vis erfaring med at deltage konstruktivt i den danske klimadebat.
 • Ansøger skal have forståelse af Danmarks rolle i skabelsen af klimahandling i Europa og globalt.

Hvad kan du ikke søge støtte til?
Du kan ikke søge støtte til:

 • Projekter der ikke arbejder med klima
 • Kommercielle organisationer og aktiviteter
 • Kandidater til politiske hverv
 • Studierelaterede udgifter
 • Aktiviteter hvis eneste formål at publicere bøger, magasiner og dokumentarfilm
 • Enkeltstående konferencer og events, der ikke er tilknyttet en bredere mobiliseringsindsats

Ansøgningsprocessen
For at ansøge KR Foundations kommunikationspulje skal du i første omgang udfylde en kort interessetilkendegivelse. Den må maksimalt være 1400 tegn og kan udfyldes på dette link: https://krfnd.fluxx.io/apply/70i30

Deadline for interessetilkendegivelsen er:
mandag den 15. august kl. 10.00.

Senest den 26. august får du et svar på din interessetilkendegivelse. Her får du enten et afslag eller en invitation til at skrive en ansøgning. Hvis du bliver inviteret til at skrive en ansøgning, skal der udarbejdes en mere detaljeret ansøgning, som dog maksimalt må være 4 sider lang + bilag. Deadline for detaljeret ansøgning er 23. september 2022, og endelig afgørelse vil blive kommunikeret omkring 1. november 2022.

Kontakt
Spørgsmål til ansøgningsprocessen kan stilles til applications@krfnd.org. Bemærk venligst, at vi kun tager stilling til projektideer via interessetilkendegivelsen, som beskrevet ovenfor.

Download vejledning
Download one-pager med kriterier og vejledning til indsendelse af interessetilkendegivelse til kommunikationspuljen her.