#3 Klimakommunikation

Der er behov for klar kommunikation af de mest hensigtsmæssige løsninger
Organisation
Diverse bevillingsmodtagere
Bevilling
DKK 49M
Varighed
2021-2025
Støttet af
KR Foundation

#3 Klimakommunikation

I de seneste år har klimaforandringerne fyldt meget i den politiske og offentlige diskurs i Danmark. Der er meget på spil, og mange aktører vil gerne markere sig i debatten om, hvordan vi bedst løser den udfordring, vi står overfor. Derfor er der behov for klar kommunikation om, hvad der er de mest hensigtsmæssige løsninger. Gør det virkelig en forskel, at jeg spiser mindre kød? Skal vi bare plante flere træer?

Der er brug for, at de konstruktive og engagerende narrativer får kraftigere medvind, og at videnskabeligt funderede svar på befolkningens tvivl og spørgsmål er dem, der fylder i det offentlige rum. Den folkelige mobilisering og opbakning er ligeledes essentiel for, at der kan skabes rum til at gennemføre de gennemgribende forandringer, der er behov for de næste 10 år.

Ansøgningspulje
En gang om året er der mulighed for at ansøge om 25.000-250.000 kr. i støtte til klimakommunikation hos KR Foundations kommunikationspulje. Næste udbud bliver offentliggjort i juni 2023.

Primære formål

Det primære formål med dette initiativ er at:

  • Sikre et konsekvent, sammenhængende og gennemslagskraftigt budskab om behovet for ambitiøs handling på tværs af det brede samfund i Danmark
  • Øge offentlighedens opmærksomhed på - og tilslutning til - nye videnskabeligt funderede klimainitiativer.

Initiativet vil blive gennemført via en række forskelligartede kommunikationsprojekter udviklet i tæt samarbejde med relevante aktører. Der vil også blive oprettet en pulje, som aktører åbent kan søge. Midlerne til disse projekter vil blive uddelt løbende i de kommende år og vil blive uddelt af KR Foundation.

Her kan du se de 22 klimakommunikations-projekter vi har givet bevillinger til i 2022:

Bevillinger i 2022
Der er brug for, at de konstruktive og engagerede narrativer får kraftigere medvind