70i30 bidrager til en fair grøn omstilling, der drastisk reducerer udledningen af drivhusgasser

Aalborg Universitet
#1 Bedre klimadata
CONCITO
#2 Klimaviden i spil
KR Foundation
#3 Klimakommunikation
DeltagerDanmark
#4 Folkeligt engagement i klimasagen
VILLUM FONDENs Børn, Unge og Science Program
#5 Styrket klimaundervisning

Om 70i30 projektet

 

Danmark har en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Det er ét af de mest ambitiøse klimamål i verden. Vi skal i løbet af dette årti gennemføre en grøn omstilling af samfundet, der drastisk reducerer udledningen af drivhusgasser på en fair og økonomisk forsvarlig måde. Det er en opgave, som VELUX fondene gerne vil bidrage til at løse.

VELUX fondene har i årtier arbejdet med klima og miljø, både i Danmark og internationalt. Nu intensiverer fondene deres fokus på klimadagsordenen i Danmark. Det sker med en jubilæumsbevilling på 320 millioner kroner over fem år. Under overskriften ”70i30” støttes en række sammenhængende klimainitiativer inden for hhv. viden & kommunikation, folkeligt engagement og uddannelse. Initiativerne skal ses som et supplement til de mange gode indsatser, der allerede er i gang inden for klimaområdet i Danmark.

De 70 pct. i 2030 er et vigtigt mål – men det er ikke det eneste mål, der tæller. Danmarks udledning af drivhusgasser skal i 2050 være ”netto-nul”, og fundamentet for dette langsigtede mål skal lægges nu. En bæredygtig omstilling handler om meget mere end et reduktionsmål. Det handler om dét samfund, vi gerne vil bygge de næste 30 år. Hvis dette kan lykkes på en måde, der gavner både planeten og dens beboere, kan Danmark styrke sin position som et grønt foregangsland, der kan inspirere andre – overalt i verden.

70i30 består af 5 konkrete initiativer, der er forankret i en bred partnerkreds.

Søg støtte til klimakommunikation
Du og din organisation har nu mulighed for at ansøge om 25.000-250.000 kr. i støtte til klimakommunikation hos KR Foundations kommunikationspulje.

Søg støtte til klimakommunikation

Du og din organisation har nu mulighed for at ansøge om 25.000 - 250.000 kr. i støtte til klimakommunikation hos KR Foundations kommunikationspulje.

Formålet med puljen er at støtte klimakommunikation med særligt fokus på en bred mobilisering af aktører, der er centrale for at realisere de danske klimamål, som er formaliseret i Klimaloven.

Alle not-for-profit organisationer med aktiviteter relateret til klimahandling kan ansøge.

For at ansøge KR Foundations kommunikationspulje skal du i første omgang udfylde en kort interessetilkendegivelse.

Læs mere her